Ideellt

Vi stöder Mama Zebra Memorial Fund.

Syftet med fonden är att hjälpa barnen i Masai Mara, Kenya,
till ett bättre liv genom utbildning och sjukvård.
Med ett nära samarbete har vi hjälpt till att finansiera olika projekt, bland annat att bygga ut skolan Talek Primary School med ytterligare två klassrum.
Mama Zebra Memorial Fund drivs av det engagerade paret Linda Rasmussen och Sven Zetterlund.
För med information om fonden, gå in på www.mamazebra.com

Vi stöder Barncancerfonden.

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Vi spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små.