Ideellt

Vi stöder Mama Zebra Memorial Fund.

Syftet med fonden är att hjälpa barnen i Masai Mara, Kenya,
till ett bättre liv genom utbildning och sjukvård.
Med ett nära samarbete har vi hjälpt till att finansiera olika projekt, bland annat att bygga ut skolan Talek Primary School med ytterligare två klassrum.
Mama Zebra Memorial Fund drivs av det engagerade paret Linda Rasmussen och Sven Zetterlund.
För med information om fonden, gå in på www.mamazebra.com

Vi stöder Barncancerfonden.

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Vi spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små.

 

Organisationer vi valt att stödja genom åren:

Hjärt-Lungfonden
Samlar in och delar ut pengar till vetenskapligt utvald hjärt-lungforskning.

Handelsavdelning Bohus AB
Försäljning av kontorsmaterial till svenskt näringsliv där all försäljning ger bidrag till ideella organisationer: CancerRehabFonden, Hjärt-Lungfonden, Friends, Insamlingsstiftelsen gatubarn och Wonsa.

Falkenbergs motorklubb
Befrämjar motorsport och annan förenlig ideell verksamhet. Utöver detta skapar föreningen goda möjligheter för allmännyttig verksamhet som till exempel förarutveckling.

Frivilliga Insatser Fikk
Frivilliga insatser i kris och katastrof, är en svensk frivilligorganisation som gör stödinsatser åt samhällsresurser och räddningstjänst vid kriser.

Fontänhuset
Ideell förening och en psykosocial arbetsrehabilitering. Föreningen är till för dig som har, eller har haft, psykisk ohälsa.

Barncancerfonden
Barncancerfonden arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. Barncancerfonden bekämpar barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden.

Nattvandrarna
Nattvandrar, skapar trygghet i samhället och agerar som vuxna förebilder för ungdomar.

Falkenbergs pastorat
Arbetar för alla människors lika rättigheter, jobbar ideellt, umgås, sjunger, stödjer internationellt hjälparbete, leker och firar gudstjänst.

Giving People
Inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Hjälporganisationen arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.
Hem och skola: Deras övergripande uppdrag är att vara barnets talesperson i frågor som rör förhållanden och förutsättningar i skolan och runt skolan.

Barnfonden
Religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som arbetar med och för barn för att stärka deras rättigheter och deras trygghet i en föränderlig värld.

En trappa upp
Arbetsintegrerande socialt företag som driver Multiservice, Café Hjärtat på Falkhallen och Gymnasieskolan och Café Rekommenderas på Designmuseet Rian, samt erbjuder administrativa tjänster.

Momenta i Bergeforsen AB
Arbetar för att barn i åldrarna 2-12 år ska erbjudas trafiksäkerhetsprodukter och på så sätt höja säkerheten för de minsta trafikanterna.

Mama Zebra
Syftar till att ge barn i massajland i Kenya möjlighet att få gå i skolan, få en bra utbildning och god hälsovård.