Ideellt

Vi stöder Mama Zebra Memorial Fund.

Syftet med fonden är att hjälpa barnen i Masai Mara, Kenya,
till ett bättre liv genom utbildning och sjukvård.
Med ett nära samarbete har vi hjälpt till att finansiera olika projekt, bland annat att bygga ut skolan Talek Primary School med ytterligare två klassrum.
Mama Zebra Memorial Fund drivs av det engagerade paret Linda Rasmussen och Sven Zetterlund.
För med information om fonden, gå in på www.mamazebra.com