Skip to main content

Vision

Vår vision är att bli den bästa samarbetspartnern i vår bransch.

För att nå vår vision om att vara den bästa samarbetspartnern så skall våra medarbetare agera efter System Halls värdegrund genom att vara Förtroendeingivande, Professionella och Positiva.

Förtroendeingivande:
Vi skall genom att vara ärliga, lyhörda och samarbetsvilliga skapa ett förtroende hos våra kunder och kollegor. Genom att arbeta lösningsorienterat och ta vara på våra erfarenheter skall vi skapa ett klimat som gör att man känner sig väl omhändertagen av vår personal.

Professionella:
Allt material och underlag vi lämnar internt och externt skall hålla hög kvalitét med omtanke för mottagaren (kunden, kollegan, underleverantören osv). Detta kräver ett strukturerat arbetssätt och god kommunikation samt ödmjukhet vid övertagande och överlämnande av uppgifter. Den bästa samarbetspartnern är punktlig, förberedd och beslutsam i att lösa uppgiften.

Positiva:
Genom att främja ett öppet klimat där vi accepterar varandras olikheter och personligheter skapar vi trivsel för personer i vår närhet. Vi hjälper varandra genom att sprida erfarenhet och håller glädjen vid liv även i jobbiga situationer genom att stötta varandra. Detta arbetssätt skall göra att vår arbetsplats och närvaron av oss skapar en känsla av harmoni, gemenskap och glädje.