Skip to main content

Värdegrund

Förtroendeingivande

Vi skall genom att vara ärliga, lyhörda och samarbetsvilliga skapa ett förtroende hos våra kunder och kollegor. Genom att arbeta lösningsorienterat och ta vara på våra erfarenheter skall vi skapa ett klimat som gör att man känner sig väl omhändertagen av vår personal.

Professionella

Allt material och underlag vi lämnar internt och externt skall hålla hög kvalitét med omtanke för mottagaren (kunden, kollegan, underleverantören osv). Detta kräver ett strukturerat arbetssätt och god kommunikation samt ödmjukhet vid övertagande och överlämnande av uppgifter. Den bästa samarbetspartnern är punktlig, förberedd och beslutsam i att lösa uppgiften.

Positiva

Genom att främja ett öppet klimat där vi accepterar varandras olikheter och personligheter skapar vi trivsel för personer i vår närhet. Vi hjälper varandra genom att sprida erfarenhet och håller glädjen vid liv även i jobbiga situationer genom att stötta varandra. Detta arbetssätt skall göra att vår arbetsplats och närvaron av oss skapar en känsla av harmoni, gemenskap och glädje.

Värdegrund på System hall

Vi är ett värderingsstyrt företag, där värdegrunden är en del i varje medarbetares vardag.

  • Förtroendegivande
  • Professionella
  • Positiva